• ดวงเด่น ดวงดี กับ เอไอเอส
 • ลุ้นรับทองแสนทุกเดือน พร้อมลุ้นบัตรเติมเงิน เอไอเอส วัน-ทู-คอล! มูลค่า 500 บาท
 • กติการ่วมสนุก
   สมัครบริการดวงดี บริการดวงเศรษฐี บริการดวงการงานการเงิน หรือ บริการดวงรัก
   บริการดวงดี สมัครโดย กด *155*66# กดโทรออก ค่าบริการ 3 บาท / ข้อความ
   บริการดวงเศรษฐี สมัครโดย กด *155*77# กดโทรออก ค่าบริการ 3 บาท / ข้อความ
   บริการดวงการงานการเงิน สมัครโดย กด *155*88# กดโทรออก ค่าบริการ 3 บาท / ข้อความ
   บริการดวงรัก สมัครโดย กด *155*44# กดโทรออก ค่าบริการ 3 บาท / ข้อความ
   ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
   ส่งวันละ 3 ข้อความ/บริการ ค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • รายละเอียดของรางวัล
   รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 486,500 บาท
   รางวัลที่ 2 บัตรเติมเงิน เอไอเอส วัน-ทู-คอล! มูลค่า 500 บาท จำนวน 153 รางวัล รวมมูลค่า 76,500 บาท
   รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 563,000 บาท
 • การจับรางวัล
   จับรางวัล วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
 • รายละเอียดการลุ้นรางวัล
   - สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเอไอเอส เท่านั้น
   - สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น
   - สมัครบริการดวงดี เพียงกด *155*66# แล้วโทรออก
   - สมัครบริการดวงเศรษฐี เพียงกด *155*77# แล้วโทรออก
   - สมัครดวงการงานการเงิน เพียงกด *155*88# แล้วโทรออก
   - สมัครบริการดวงรัก เพียงกด *155*44# แล้วโทรออก
   - วิธีการยกเลิก โทร 02-019-7802 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น.
   - ค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ ส่งบริการละ 3 ข้อความ/วัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   - ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรางวัลต้องยังคงเป็นสมาชิก ณ วันที่จับฉลาก
   - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
   - ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายในเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
   - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนตรงกับรายชื่อและบัตรประชาชนตามที่ได้ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทาง AIS เท่านั้น
   - รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 486,500 บาท
   - รางวัลที่ 2 บัตรเติมเงิน เอไอเอส วัน-ทู-คอล! มูลค่า 500 บาท จำนวน 153 รางวัล รวมมูลค่า 76,500 บาท
   - บริษัทจะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อยืนยันการรับของรางวัล
   - ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
   - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - ใบอนุญาตเลขที่ 581/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย